2. nyhedsbrev april 2019

Nyhedsbrev – April 2019.

Velkommen til nye beboere i Dalstrøget.:

Jette Lindstrøm har overtaget Dalstrøget 12A pr. 1. februar.

Bestyrelsen vil hermed gerne byde de nye Andels/Grundejere velkommen i bebyggelsen.

Referat og bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen:

Med dette NYHEDSBREV følger samtidig et underskrevet referat samt bestyrelsens beretning fra årets generalforsamling den 21 marts 2019. 

Den nye bestyrelse:

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstituerede sig som nedenfor:

Formand: Torben Henriksen nr. 44. 

Næstformand: Hanne Ernov nr. 76. 

Kasserer: Judy Nilausen nr. 66. 

Sekretær: Anette Lindebæk nr. 60. 

Bestyrelsesmedlem: Dennis Gerster nr. 17. 

Kontingent 2019:

Kontingentbetaling for 2019 udsendes til betaling senest den 15. maj 2019. Evt. spørgsmål i forbindelse med indbetalingen kan foretages til kasserer Judy Nilausen.

Sankt Hans 2019:

Reserverer allerede nu søndag den 23. juni 2019 til Sank Hans aften – nærmere følger.

Årets sommerfest:

Reserverer allerede nu lørdag den 31. august 2018 til ÅRETS SOMMERFEST – nærmere følger.

Næste års generalforsamlingen 2020:

Bestyrelsen kan allerede nu meddele, at næste års Generalforsamling afholdes

tirsdag den 17. marts 2020.

Hjemmesiden.:

Vi vil endnu engang henvise til foreningens hjemmeside, hvor nyheder løbende vil blive tilføjet. www.dalstroeget.dk

Bestyrelsen ønsker alle grundejere/andelsboligejere en rigtig god sommer. 

Bestyrelsen