Åbning af P-pladsen

Siden her har på det seneste været lidt forsømt pga. travlhed med andre ting, end nyhedsopdateringer…

Men eftersom gamle nyheder også er en form for nyheder, så er det værd at bemærke, at P-pladsprojektet for længst er blevet gjort færdigt, og at der derfor nu er fri mulighed til at leve op til lokalplanens bestemmelser:

“5.6 Campingvogne, last- og varevogne og joller må ikke parkeres på ejendomme med mindre dette sker i garage eller carport. Parkering af campingvogne, varevogne og joller kan ske på særlige parkeringspladser, som angivet med P på vedhæftede kortbilag (red: det netop omhandlende område)”

Lokalplanen kan læses her.