Digital kommunikation og Nabohjælp

På opfordring på årets generalforsamling, har bestyrelsen taget initiativ til at udbrede kendskabet til Nabohjælp i Dalstrøget. Da der typisk er meget smal tilslutning til generalforsamlingerne og værdien ved at informere dér vil være lav, går vi for tiden fra hus til hus med lidt information herom. Der kan desuden læses om Nabohjælp på Nabohjælp.dk I […]

Generalforsamling 2018

Næste års generalforsamling er blevet fastlagt til at foregå torsdag den 15. marts 2018. Der vil naturligvis også blive udsendt en indkaldelse og dagsorden i god tid inden. Belært af andre års generalforsamlinger, så gør bestyrelsen opmærksom på, at de er tilgængelige for diverse emner gennem HELE året og ikke kun på generalforsamlinger. Bestyrelsen bliver […]

Åbning af P-pladsen

Siden her har på det seneste været lidt forsømt pga. travlhed med andre ting, end nyhedsopdateringer… Men eftersom gamle nyheder også er en form for nyheder, så er det værd at bemærke, at P-pladsprojektet for længst er blevet gjort færdigt, og at der derfor nu er fri mulighed til at leve op til lokalplanens bestemmelser: […]

Lukning af P-pladsen

Det er blevet tid til, at re-etablere P-pladsen i Dalstrøgets nordlige ende. Den nuværende vej (hvor der tidligere har kørt busser) skal indlemmes i parkeringspladsen igen, og i den forbindelse skal der fjernes hæk mm. Derfor: Sørg venligst for, at dit køretøj, stort eller småt, er fjernet fra pladsen fra den 28. april. I mellemtiden […]

Nabohjælp forebygger indbrud

På generalforsamlingen blev der forespurgt til Nabohjælps-initiativer. På www.nabohjælp.dk kan man registrere sig som nabohjælper. Der er råd og vejledning til hvordan du bedst sikrer dit eget hus og hjælper med at holde øje med din nabos hus, når vedkommende er bortrejst. Der er ligeledes mulighed for at downloade en app, der gør bl.a. gør det muligt […]

Haveaffald

Nogen har efterladt en stak haveaffald i buskadset ved stien bag nr. 82, hvilket naturligvis ikke er i orden. Vedkommende der har benyttet sig af denne “nemme løsning” bedes snarest fjerne sin efterladenskaber, så vores bebyggelse fremstår pæn og ordentlig. Det er desuden værd at huske på, at rod og manglende vedligehold i et område […]

Opkrævning af kontingent

Som besluttet på årets generalforsamling, stiger kontingentet til 2.000. Kassereren har omdelt årets opkrævninger til alle husstande. Skulle opkrævningen være røget ud sammen med en stak reklamer, eller giver den i øvrigt anledning til spørgsmål, så kan Judy kontaktes. Kontingentet skal være betalt senest 1. maj 2017.

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

  Hermed indkaldes til årets ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Dalstrøget. Generalforsamlingen afholdes d. 30. marts 2017 kl. 1930 i Aktivitetshuset, Møllevej 11, 4140 Borup. Indkaldelsen er ligeledes omdelt i papirform til husstandene sammen med regnskabet for 2016.   Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og to stemmetællere. 3. Bestyrelsens årsberetning. 4. Fremlæggelse […]