Avis/flaske eller affaldscontainer

Vi henstiller til, at folk sørger for at holde deres avis/flaske og/eller affaldscontainer inde på deres matrikel, så bebyggelsen på den måde fremtræder så indbydende som muligt.

Blomsterkummer og lignende er dog tilladt at have umiddelbart udenfor matriklen.