2. nyhedsbrev april 2019

Nyhedsbrev – April 2019. Velkommen til nye beboere i Dalstrøget.: Jette Lindstrøm har overtaget Dalstrøget 12A pr. 1. februar. Bestyrelsen vil hermed gerne byde de nye Andels/Grundejere velkommen i bebyggelsen. Referat og bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen: Med dette NYHEDSBREV følger samtidig et underskrevet referat samt bestyrelsens beretning fra årets generalforsamling den 21 marts 2019.  Den […]

Privatlivspolitik for Grundejerforeningen

For at kunne leve op til persondataforordningens bestemmelser, har bestyrelsen udarbejdet en privatlivspolitik. Det har bl.a. betydet, at vi har ændret lidt i, hvordan vi udsender nyheder til medlemmer, da abonnementsdelen her på hjemmesiden ophører. Vil man læse privatlivspolitikken, så kan den findes på dette link: Privatlivspolitik (findes også i menuen under “Om foreningen”)

Nyhedsbrev – juni 2018

Nyhedsbrev – Juni 2018. Dæmp nu hastigheden: Bestyrelsen skal hermed komme med en kraftig opfordring om, at bilisterne tilpasser sig den hastighedsgrænse, der er på boligvejene på MAX 15 km/t. Det ville jo være rigtig ærgerligt, hvis bestyrelsen bliver nødsaget til, at flytte nogle vejbump et andet sted hen i bebyggelsen. Så husk også, og […]

Nyhedsbrev maj 2018

Nyhedsbrev – Maj/Juni 2018.   Persondataforordning. Fra den fredag 25. maj 2018 skal ”Grundejerforeningen Dalstrøget” leve op til den nye fælles lov om behandling af persondata. Bestyrelsen har lavet en skrivelse omkring dette – se bagsiden – og hvad dette indebær for grundejerne.   Udskiftning af Armatur i hele Dalstrøget. Seas-Nve planlægger udskiftning af armatur […]

Diverse blandet infomationer

Referat og bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen. Med dette NYHEDSBREV følger samtidig et underskrevet referat samt bestyrelsens beretning fra årets generalforsamling 2018.   Kontingent 2018. Kontingentbetaling for 2018 udsendes til betaling senest den 1. maj 2018. Evt. spørgsmål i forbindelse med indbetalingen kan foretages til kasserer Judy Nilausen.   Sankt Hans 2018: Reserverer allerede nu lørdag […]

Den nye bestyrelse

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstituerede sig som følgende: Torben Henriksen, formand Rene Skovsende, næstformand Judy Nilausen, kasserer Hanne Ernov, sekretær Karsten Vigholt, bestyrelsesmedlem

Velkommen til nye beboere i Dalstrøget

Bestyrelsen vil gerne byde de nye grundejere/andelsejere velkommen i bebyggelsen som er: Diana og Dennis Filholm har overtaget Dalstrøget 17 Camilla Hansen og Kim Berggreen har overtaget Dalstrøget 1. Christel Veistrup har overtaget Dalstrøget 56. Lotte og Jan Lundahl har overtaget 34 A. Endnu engang velkommen.    

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Så er det efterhånden blevet tid til årets generalforsamling. Som tidligere år afholdes den i Aktivitetshuset på Møllevej 11. Det bliver i år torsdag den 15. marts kl. 1930. Dagsorden er som flg.: Valg af dirigent. Valg af referent og 2 stemmetællere. Bestyrelsens årsberetning. Fremlæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse. * Indkomne forslag. * […]