Den nye bestyrelse

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstituerede sig som følgende:

Torben Henriksen, formand

Rene Skovsende, næstformand

Judy Nilausen, kasserer

Hanne Ernov, sekretær

Karsten Vigholt, bestyrelsesmedlem