Diverse blandet infomationer

Referat og bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen.

Med dette NYHEDSBREV følger samtidig et underskrevet referat samt bestyrelsens beretning fra årets generalforsamling 2018.

 

Kontingent 2018.

Kontingentbetaling for 2018 udsendes til betaling senest den 1. maj 2018. Evt. spørgsmål i forbindelse med indbetalingen kan foretages til kasserer Judy Nilausen.

 

Sankt Hans 2018:

Reserverer allerede nu lørdag den 23. juni 2018 til Sank Hans aften – nærmere følger.

 

Årets sommerfest:

Reserverer allerede nu lørdag den 25. august 2018 til ÅRETS SOMMERFEST – nærmere følger.

 

Næste års generalforsamlingen 2019:

Bestyrelsen kan allerede nu meddele, at næste års Generalforsamling afholdes torsdag den 21. marts 2019.

 

Hjemmesiden.:

Vi vil endnu engang henvise til foreningens hjemmeside, hvor nyheder løbende vil blive tilføjet. www.dalstroeget.dk

 

Bestyrelsen ønsker alle grundejere en rigtig god sommer.