Generalforsamlingen 2018

Den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Dalstrøget, bliver afholdt torsdag den 15. marts 2018 kl. 1930 (husk at sætte kryds i kalenderen). Som de foregående år bliver den afholdt i Aktivitetshuset på Møllevej 11. Nærmere følger med selve indkaldelsen, når vi nærmer os datoen.

Bemærk i øvrigt, at hvis man ønsker et forslag behandlet på generalforsamlingen, skal dette være bestyrelsen i hænde senest d. 1. januar 2018, jf. § 14, stk. 4 i grundejerforeningens vedtægter. Vedtægterne findes her.

Forslag kan stilles via kontaktformularen her på hjemmesiden eller til et af bestyrelsesmedlemmerne (se kontaktoplysninger her).

Til årets generalforsamling står bestyrelsen og har brug for nye kræfter (3 stk.), så vi opfordrer hermed interesserede til at overveje om ikke det var en oplagt mulighed for at sætte sit eget præg på bestyrelsens arbejde. Til orientering er omfanget ca. 4-6 bestyrelsesmøder om året af 2-3 timers varighed samt en årlig julefrokost. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen, så man får mulighed for selv at byde ind på sine interesseområder. Evt. interesserede er velkomne til at kontakte nuværende bestyrelsesmedlemmer for uddybelse af hvilke opgaver, der varetages af bestyrelsen.