Hvem har vintertjansen?

Køge Kommune har i november måned udsendt pjecen ”Din vintertjans…”. Denne pjece beskriver ganske fint hvem der har ansvaret for vintertjansen og hvad man skal gøre. Pjecen kan også findes på Køge Kommunes hjemmeside: Link til pjece

Bestyrelsen har indgået en aftale med CC Vækst – de samme som sidste år – med hensyn til saltning og snerydning.

Aftalen med CC Vækst omfatter også glatførebekæmpelse på sidestierne samt fra Parkvej og ned til Dalstrøget.

Aftalen med CC Vækst skal dog ses som et supplement og en hjælp til beboerne i Dalstrøget og fritager altså ikke beboerne for deres rydningsansvar. Vi forsøger fra bestyrelsen – i løbende dialog med CC Vækst – at optimere således, at der ikke bliver saltet unødigt, men at det så også sker, når det er nødvendigt. Det kan være en svær balancegang, så vi håber naturligvis på medlemmernes forståelse, hvis det skulle ske, at glatførebekæmpelsen i enkeltstående tilfælde ikke lever op til forventningerne.

Oplever man i øvrigt problemer med hvordan der ryddes sne eller lignende, så tag gerne kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne snarest. Det er nemmere at gøre noget ved det, når vi har situationen, end – som vi har oplevet tidligere – at det først kommer frem på generalforsamlingen i marts måned.