Indkaldelse til generalforsamling 2018

Så er det efterhånden blevet tid til årets generalforsamling.

Som tidligere år afholdes den i Aktivitetshuset på Møllevej 11. Det bliver i år torsdag den 15. marts kl. 1930.

Dagsorden er som flg.:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens årsberetning.
 4. Fremlæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse. *
 5. Indkomne forslag. *
  1. Indkøb af hjertestarter.
  2a. Fjernelse af træer i randbeplantningen.
  2b. Udskiftning af rønnebær-træer ved stisystem.
  2c. Udvidelse og præcisering af P-henvisninger.
  3. Undersøgelse af ønskerne af og mulighederne for etablering af fibernet.
  4. Initiativ til etablering af “blødt” vand i Borup.
 6. Budget 2018, herunder fastlæggelse af kontingent. *
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.:
  – Niclas Jørgensen, nr. 52, modtager ikke genvalg.
  – Judy Nilausen, nr. 66, modtager genvalg.
  – Torben Henriksen, nr. 44, modtager genvalg.Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år:
  – Anja Arrild, nr. 1, flytter fra Dalstrøget og træder i den forbindelse ud af bestyrelsen.Valg af 2. suppleant til bestyrelsen for 2 år:
  – Gitte Geertsen, nr. 58, modtager genvalg.
  Valg af revisorsuppleant:
  – Lars, nr. 10A, modtager genvalg.
  8. Eventuelt.

Vel mødt.

 

* Regnskab, budget, yderligere beskrivelse af indkomne forslag samt stemmefuldmagt er omdelt til husstandene sammen med dagsordenen. Er det gået tabt er man mere end velkommen til at kontakte bestyrelsen for at få en ny udskrift.