Legepladsen

Bestyrelsen har haft kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen ved Køge Kommune vedr. forlængelse af vores brugsret over området syd for Dalstrøget, da den nuværende 20-årige aftale udløber i 2016. Kommunen vil kun lave en aftale for et år ad gangen, hvor begge parter kan opsige den med et års varsel. Køge kommune har i samme forbindelse bedt bestyrelsen udskifte 3 af balancestubbene samt en cylinderdrejet rullestolpe på legepladsen, da disse var ved at forgå – det er der for nylig blevet taget hånd om. Der er endnu ikke kommet noget svar vedr. vandet på legepladsen/boldbanen. Kommunen har dog besigtiget området og vil vende tilbage med et svar.