Legepladsen

Den opmærksomme beboer har nok lagt mærke til, at enkelte legeredskaber på vores legeplads er blevet taget ned.

Det er alene sket af sikkerhedsmæssige hensyn, da nogle stolper var ved at rådne væk.

Evt. genetablering afventer pt. en nærmere drøftelse.