Legepladsen

Der blev på årets generalforsamling gjort opmærksom på, at boldbanen ved legepladsen står under vand det meste af året – formentlig som en følge af, da man lagde åen om. Bestyrelsen har derfor taget kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen hos Køge Kommune, da det er deres område, som foreningen blot har fået brugsret til.

Kommunen har oplyst, at de undersøger hvad de kan og om de vil gøre noget ved det og vender herefter tilbage med et svar. Vi venter med tålmodighed.