Nyhedsbrev maj 2018

Nyhedsbrev – Maj/Juni 2018.

 

Persondataforordning.

Fra den fredag 25. maj 2018 skal ”Grundejerforeningen Dalstrøget” leve op til den nye fælles lov om behandling af persondata.

Bestyrelsen har lavet en skrivelse omkring dette – se bagsiden – og hvad dette indebær for grundejerne.

 

Udskiftning af Armatur i hele Dalstrøget.

Seas-Nve planlægger udskiftning af armatur i hele Dalstrøget i uge 23.

Materialerne bliver leveret på P-pladsen i en container omkring den 31. maj 2018, og afhentes når arbejdet er overstået – ca. 1-2 uger.

 

Legepladsen.

Bestyrelsen har truffet en vemodig afgørelse, nemlig af sikkerhedsmæssige årsager, at nedlægge legepladsen. Årsagen er, at de forskellige legeredskaber er meget rådne, der hvor de står i jorden. Bestyrelsen finder det ikke forsvarligt, at lade skolebørn og andre færdes på legepladsen hvor de kan komme til skade. Derfor ryddes legepladsen i de nærmeste dage.

 

Sankt Hans 2018:

Reserverer allerede nu lørdag den 23. juni 2018 til Sank Hans aften – nærmere følger.

 

Årets sommerfest:

Reserverer allerede nu lørdag den 25. august 2018 til ÅRETS SOMMERFEST – nærmere følger.

 

Næste års generalforsamlingen 2019:

Bestyrelsen kan allerede nu meddele, at næste års Generalforsamling afholdes torsdag den 21. marts 2019.

 

Hjemmesiden.:

Vi vil endnu engang henvise til foreningens hjemmeside, hvor nyheder løbende vil blive tilføjet. www.dalstroeget.dk

 

Bestyrelsen ønsker alle grundejere en forsat god sommer.