Nyhedsbrev november 2019

N y h e d s b r e v.

Velkommen til nye beboere i Dalstrøget.:

01.08.2019 overtog Frederik Møller og Alexandra Guldbrandsen nr. 26B,

01.10.2019 overtog Margit og Gert Vigholt nr. 6A.

01.10.2019 overtog Hanne Tofteng nr. 18A.

01.10.2019 overtog Anja Arrild nr. 30A.

Bestyrelsen vil hermed gerne byde de nye beboer velkommen i grundejerforeningen.

Vintertjeneste 2019/2020:

Bestyrelsen har igen i år valgt, at lade C C Vækst udfører vintertjenesten for 2019/2020.

Et uddrag af Køge Kommune regulativ vedr. vintertjeneste siger, hvis der ikke skulle blive ryddet:

”Ligger dit hus på en privat vej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.”  

Randbeplantningen:

Som mange sikkert har bemærket, er der foretaget en kraftig beskæring af buskadset i randbeplantningen. Kønt ser det bestemt ikke ud, men Glentemose (anlægsgartneren) oplyser, det nok skal komme op igen. Så kan vi jo næsten kun håbe på lidt snevejr, så er den jo næsten lige så køn, som vores egen have. 😉😉

Beskæring af træer:

Bestyrelsen har valgt at få beskåret alle træer inde i selve bebyggelsen, som består af følgende:

51 røn, der bliver beskåret og tyndet ud i kronen

18 lind, der bliver beskåret og tyndet ud i kronen

17 tyrkiske hassel bliver stynet. Højden bliver 5-6 m, og bredden på kronen bliver ca. 1,5 m.

Dette skyldes dels, at de store lastbiler efterhånden ødelægger mange af træerne og knækker mange grene af. Dels af få beskåret træerne så de får en nogenlunde ens højde – især på stamvejen. 

Dette arbejde vil medføre, at vi kommer til at bede nogle af beboerne om at holde et andet sted.

Arbejdet vil forgå i januar/februar måned 2020 – I vil blive orienteret nærmere om tidspunkt og hvilke beboere, der ikke skal holde udfor deres matrikel – pga. nedfald af grene m.m.

Fastelavn 2020:

Afholdes søndag den 23. februar 2020 – nærmere følger.

Generalforsamlingen 2020:

HUSK – at års Generalforsamling afholdes tirsdag den 17. marts 2020 – nærmere følger.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde – gerne mail – senest den 01. januar 2020.

Hjemmesiden.:

www.dalstroeget.dk

Bestyrelsen ønsker alle beboere og deres familier En rigtig GLÆDELIG JUL 🎄🎅🎄🎅🎄🎅🎄🎅 

og ET GODT NYTÅR. 🧨🎆🧨🎆🧨  🎆                                          

M.v.h. Bestyrelsen