Nyhedsbrev – Oktober ’16

Pga. travlhed og ren og skær forglemmelse fra undertegnedes side, har det haltet lidt med opdateringen af nyheder. Derfor kommer oktober måneds nyhedsbrev først nu på hjemmesiden. Alle husstande burde dog have modtaget det i printet udgave i deres postkasse.

Nyhedsbrevet indeholdt som flg.:


Havemand

Kurt Hansen har efter eget ønske valgt, at stoppe som havemand i grundejerforeningen. Bestyrelsen vil gerne sige Kurt tak for indsatsen og samarbejdet.

P-pladsen

Bestyrelsen har i samråd med entreprenøren, der skulle ordne P-pladsen her i september/oktober måned valgt at udsætte projektet til foråret. Årsagen er, at entreprenøren ikke var blevet færdig med et arbejde i Roskilde. I tilgift vil han sørge for, at hækken ved P-pladsen bliver klippet.

”Hullet” ved nr. 16A

På grund af, at vi ikke kan få ordnet parkeringspladsen før til foråret, har vi valgt at lægge sorte granitskærver midlertidigt i ”hullet”. Til foråret – når vi får SF-sten til overs fra parkeringspladsen, bliver disse lagt i ”hullet”.

Generalforsamlingen 2017

Vi kan allerede nu meddele datoen for næste års generalforsamling i Dalstrøget. Sæt kryds i kalenderen ved torsdag den 30. marts 2017 kl. 1930. Det bliver som sædvanlig i Aktivitetshuset på Møllevej 11. Nærmere følger med selve indkaldelsen. Husk på at indsendelse af eventuelle forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 14, stk.4, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar 2017.

Parkering

Bestyrelsen vil gerne appelere til, at der ikke parkeres på de grønne græsrabatter, da det giver udfordringer, når der skal klippes græs. Undtaget herfor er de steder, hvor der er lagt græsarmeringssten, da de i sagens natur er lavet til at parkere på.

Et godt naboskab

Når der flytter nye naboer/genboer ind, har du/I alle tiders mulighed for at komme godt fra start og få etableret et rigtig godt naboskab til gensidig glæde. Byd evt. naboen velkommen til vejen ved at ringe på og fortælle dem, hvem du er. Det gælder om at finde balancen – at tilkendegive, at man ønsker et godt naboforhold uden på nogen måde at virke anmassende. Husk at hvis du er irriteret over din nabo, så tag direkte kontakt til vedkommende, da det ikke ligger indenfor bestyrelsens arbejde/foreningens formål at italesætte ”nabo-irritationer”.