Opkrævning af kontingent

Som besluttet på årets generalforsamling, stiger kontingentet til 2.000.

Kassereren har omdelt årets opkrævninger til alle husstande. Skulle opkrævningen være røget ud sammen med en stak reklamer, eller giver den i øvrigt anledning til spørgsmål, så kan Judy kontaktes.

Kontingentet skal være betalt senest 1. maj 2017.