P-pladsen ved indgang til Dalstrøget + belægning ved 16A

Som besluttet på generalforsamlingen, så fik bestyrelsen mandat til at fjerne den 40 m lange hæk, der skiller vendepladsen og selve P-pladsen, så vendepladsen bliver inddraget i P-pladsen. Bestyrelsen har henvendt sig til kommunen med henblik på at få lov til i store træk, at reetablere p-pladsen, som den fremgår af lokalplanen fra 1979. Her afventer vi ligeledes kommunens tilbagevenden.

Hvis vi får positivt tilsagn fra kommunen, så vil der i forbindelse med omlægningen blive nogle SF-sten til overs fra den nuværende indgang til P-pladsen, som kan bruges i “hullet” ved 16A. Så det er ikke glemt.