P-pladsen

Bestyrelsen har fået tilbagemelding fra Køge Kommune om, at reetablering af P-pladsen må gennemføres som den fremstår af lokalplanen fra 1979. Bestyrelsen forventer, at dette arbejde udføres omkring sidst i september og først i oktober måned. Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at lægge knust asfalt på selve parkerings arealet.