Legepladsen

Bestyrelsen har haft kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen ved Køge Kommune vedr. forlængelse af vores brugsret over området syd for Dalstrøget, da den nuværende 20-årige aftale udløber i 2016. Kommunen vil kun lave en aftale for et år ad gangen, hvor begge parter kan opsige den med et års varsel. Køge kommune har i samme […]

Stibomme

Der har desværre vist sig et behov for, at vi fremover – som udgangspunkt – bliver nødt til at have Dalstrøgets bomme lukkede ud til stisystemet, så man nu skal lave en mindre zig-zag-manøvre for at komme ind og ud. Det nedsætter hastigheden på al trafik markant og vi eliminerer derfor stort set risikoen for […]

Lidt blandet

Som følge af generalforsamlingen er der blevet drøftet et par mindre ting i bestyrelsen: “Plantehullet” i SF-belægningen ved nr. 16A bliver ordnet snarest ved at lægge de manglende SF-sten. Der blev opfordret til, at bestyrelsen tog suppleanterne med til bestyrelsesmøderne fremadrettet. Det er blevet besluttet kun at gøre dette ved evt. frafald i bestyrelsen, jf. […]

Sommerfest 2016

Årets sommerfest er fastsat til at blive afholdt d. 20. august. Så sørg for allerede nu at reservere tid i kalenderen til hygge med din nabo! Vi ved endnu ikke helt, hvordan rammerne for årets sommerfest bliver. Vi har dog et håb om, at der bliver mulighed for at opsætte foreningens telt på parkeringspladsen i […]

Parkeringspladsen

På generalforsamlingen blev det også besluttet at lave om på vores parkeringsplads ved indgangen til Dalstrøget. Det er flere år siden at Movia sidst har kørt bus ned i området, og det er ikke sandsynligt, at de kommer til at gøre det igen. Derfor vil vi nu se på, at få lavet området om til […]

Kontingent 2016

Kassereren afleverer snart kontingentopkrævninger i bebyggelsens postkasser. Som besluttet på generalforsamlingen, så hæves kontingentet med 100,- til 1.600,- årligt, for at sikre foreningen en god og sund kapital. På generalforsamlingen blev det oplyst, at det var 6 år siden, at kontingentet sidst var steget. Stigningen er dermed altså helt i tråd med den almindelige prisudvikling […]

Legepladsen

Der blev på årets generalforsamling gjort opmærksom på, at boldbanen ved legepladsen står under vand det meste af året – formentlig som en følge af, da man lagde åen om. Bestyrelsen har derfor taget kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen hos Køge Kommune, da det er deres område, som foreningen blot har fået brugsret til. Kommunen […]

Skt. Hans aften

Igen i år fejres der den 23. juni Skt. Hans aften ved bålpladsen syd for Dalstrøget. Såfremt vejret tillader det, vil der igen i år blive arrangeret fællesspisning fra kl. 18:00. Man sørger selv for maden og så stiller foreningen en grill til rådighed, hvor man kan stege sit medbragte kød mv. Husk evt. tæpper […]

Udmeldelse af Parcelhusejernes Landsforening

På årets generalforsamling blev det besluttet, at grundejerforeningen skulle meldes ud af Parcelhusejernes Landsforening (PL). Ved udmeldelsen har vi dog ikke adgang til PL’s forsikringer, hvorfor bestyrelsen nu skal drøfte hvilke forsikringer vi har brug for og hvor de skal tegnes. Der er dog et opsigelsesvarsel på medlemsskabet af PL der gør, at vi er […]