Parkeringspladsen

På generalforsamlingen blev det også besluttet at lave om på vores parkeringsplads ved indgangen til Dalstrøget.

Det er flere år siden at Movia sidst har kørt bus ned i området, og det er ikke sandsynligt, at de kommer til at gøre det igen. Derfor vil vi nu se på, at få lavet området om til dét det egentlig var tiltænkt som; nemlig én stor parkeringsplads.

Bestyrelsen fik mandat på generalforsamlingen til at undersøge mulighederne nærmere indenfor rammerne af 10.000,- Der arbejdes pt. på en løsning med at sløjfe den indvendige hæk. Herefter lukkes der af ind til området ved evt. at etablere hæk fra hjørnet af nr. 2 hen til den nuværende udvendige hæk. Indkørslen til grusparkeringen umiddelbart overfor nr. 1’s parcel lukkes formentlig ligeledes af på denne måde. Således vil pladsens eneste ind/udgang være ad det asfalterede stykke overfor indgangen til Dalstrøget.

Der vil blive orienteret her på hjemmesiden, når der er en endelig løsning og et tidsperspektiv på det, så du har mulighed for at fjerne din campingvogn mv., inden arbejdet påbegyndes.