Stibomme

Der har desværre vist sig et behov for, at vi fremover – som udgangspunkt – bliver nødt til at have Dalstrøgets bomme lukkede ud til stisystemet, så man nu skal lave en mindre zig-zag-manøvre for at komme ind og ud.

Det nedsætter hastigheden på al trafik markant og vi eliminerer derfor stort set risikoen for uheld de steder.

Der vil dog være visse undtagelser, som f.eks. i vinterperioden, hvor der enkelte steder vil være åbent af hensyn til snerydningen.