Legepladsen

Bestyrelsen har haft kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen ved Køge Kommune vedr. forlængelse af vores brugsret over området syd for Dalstrøget, da den nuværende 20-årige aftale udløber i 2016. Kommunen vil kun lave en aftale for et år ad gangen, hvor begge parter kan opsige den med et års varsel. Køge kommune har i samme […]

Legepladsen

Der blev på årets generalforsamling gjort opmærksom på, at boldbanen ved legepladsen står under vand det meste af året – formentlig som en følge af, da man lagde åen om. Bestyrelsen har derfor taget kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen hos Køge Kommune, da det er deres område, som foreningen blot har fået brugsret til. Kommunen […]