P-pladsen

Bestyrelsen har fået tilbagemelding fra Køge Kommune om, at reetablering af P-pladsen må gennemføres som den fremstår af lokalplanen fra 1979. Bestyrelsen forventer, at dette arbejde udføres omkring sidst i september og først i oktober måned. Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at lægge knust asfalt på selve parkerings arealet.

Sommerfest 2016

Årets sommerfest er fastsat til at blive afholdt d. 20. august. Så sørg for allerede nu at reservere tid i kalenderen til hygge med din nabo! Vi ved endnu ikke helt, hvordan rammerne for årets sommerfest bliver. Vi har dog et håb om, at der bliver mulighed for at opsætte foreningens telt på parkeringspladsen i […]

Parkeringspladsen

På generalforsamlingen blev det også besluttet at lave om på vores parkeringsplads ved indgangen til Dalstrøget. Det er flere år siden at Movia sidst har kørt bus ned i området, og det er ikke sandsynligt, at de kommer til at gøre det igen. Derfor vil vi nu se på, at få lavet området om til […]