Vand på legepladsen

Teknik- og Miljøforvaltningen ved Køge Kommune har efterkommet foreningens ønske om dræning af legepladsen, da der ofte stod rigtig meget vand på pladsen. Så håber vi på, at det er tilstrækkeligt til at afhælpe problemet.