Velkommen til nye beboere i Dalstrøget

Bestyrelsen vil gerne byde de nye grundejere/andelsejere velkommen i bebyggelsen som er:

Diana og Dennis Filholm har overtaget Dalstrøget 17

Camilla Hansen og Kim Berggreen har overtaget Dalstrøget 1.

Christel Veistrup har overtaget Dalstrøget 56.

Lotte og Jan Lundahl har overtaget 34 A.

Endnu engang velkommen.