Om foreningen


Grundejerforeningen Dalstrøgets medlemmer er alle ejere af ejendomme i Dalstrøget. Den omfatter de 32 andele i andelsboligforeningerne Dalsøparken I og Dalsøparken II samt de 39 parcelhuse.

Der er tinglyst medlemspligt jf. foreningens vedtægter og pr. 31/3-17 er kontingentet 2.000 kr. og opkræves een gang årligt

Grundejerforeningen sørger for drift og vedligeholdelse af fælles veje, stier, randbeplantning, grønne områder samt snerydning. Snerydningen gælder for bilveje + stierne ud til stisystemet. At grundejerforeningen sørger for snerydning, fritager dog ikke den enkelte beboer for normal snerydningspligt ud til midten af sin vej.

Desuden er grundejerforeningen bindeled til Køge Kommune samt øvrige offentlige myndigheder.

Bestyrelsen

Vedtægter

Området