Bestyrelsen


Bestyrelsen kan foruden på deres bopæl eller egen e-mail kontaktes på e-mail via grundejerforeningen@dalstroeget.dk eller vha. kontaktformularen i højre kolonne af hjemmesiden.

Bestyrelsen består af:

Formand
Hanne Ernov
Dalstrøget 76, 4140 Borup
hae@daka.dk

Næstformand
Karsten Vigholt
Dalstrøget 9, 4140 Borup
fam@vigholt.dk

Kasserer
Judy Nilausen
Dalstrøget 66, 4140 Borup
judy.nilausen@mail.dk

Sekretær
Anette Lindebæk Bjørnholt
Dalstrøget 60, 4140 Borup
anettelindebaek@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Henrik
Dalstrøget 32B, 4140 Borup
smedhenrik@hotmail.com