Nyhedsbrev – Maj 2023

Den nye bestyrelse:
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstituerede sig som nedenfor:
Kim Andersen, formand
Torben Henriksen, næstformand
Judy Nilausen, kasserer
Gitte Geertsen, sekretær
Henrik Andersen, bestyrelsesmedlem


Randbeplantningen ØST.:
Bævernaturbyg vil i løbet af sommeren udfører renovering af randbeplantningen øst.
Renoveringen består af 3 gange sprøjtning henover sommerhalvåret, for at sikre at alt ukrudt
udryddes i randbeplantningen. Bestyrelsens overordnede holdning er at der IKKE anvendes
sprøjtning/giftstoffer, men ser det som en nødvendighed denne ene gang for at få ukrudtet helt
væk. I november/december plantes der 700 stk. buske hvor der er huller i randbeplantningen.
I forbindelse med renoveringen af randbeplantningen vil bestyrelsen gerne sende appel til de
grundejere, der har hæk ud til randbeplantningen både i ØST og VEST, at de ved hækklipning af
hækken ud mod randbeplantningen, samler deres hækaffald op og kører det væk.

Havetraktor til salg.
Bestyrelsen har besluttet at sælge havetraktoren, så hvis der er nogen der kender nogen som
kan have interesse i denne, kan man henvende sig hos Henrik Andersen i Nr. 34 B eller på tlf.
26200455. Det skal dog bemærkes, at havetraktoren ikke kan starte.

Kirsebærtræet syd/vest.
Bestyrelsen har bestilt fældning af kirsebærtræet i syd/vest når træet har afblomstret.

Kontingent 2023.
Kontingentbetaling for 2023 er udsendt til betaling senest den 10. maj 2023. Evt. spørgsmål i
forbindelse med indbetalingen kan foretages til kasserer Judy Nilausen.


Hjemmesiden www.dalstroeget.dk
Vil blive opdatere inden længe og som et forsøg vil der også blive lagt referater af
bestyrelsesmøder ind på hjemmesiden.


Bestyrelsen ønsker alle grundejere en rigtig god sommer.