Referat Generalforsamling Dalstrøget 2021

Valg af dirigent. Torben Henriksen blev valgt som dirigent. Han gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at han er revisorsuppleant, men generalforsamlingen godkendte dette. Generalforsamlingen godkendte også, at dette års generalforsamling blev afholdt senere pga. Covid-19 situationen samt indsendelse af indkomne forslag var rykket til 30. juni 2021. Dirigenten oplyste, at der var 50 stemmeberettigede inkl. fuldmagter. […]

Referat fra generalforsamling 2020

Generalforsamling i G/F Dalstrøget Tirsdag d. 16. juni 2020 1. Valg af dirigent Niclas Jørgensen blev valgt, og oplyste at der var 36 stemmer. 2. Valg af referent og to stemmetællere Anette Bjørnholt blev valgt som referent Lone og Berith blev valgt som stemmetællere 3. Bestyrelsens årsberetning Formand Torben Henriksen fremlagde årsberetningen for 2019. Der […]

Nyhedsbrev august 2020

Konstituering af bestyrelsen Formand: Hanne Ernov. nr. 76 Næstformand: Karsten Vigholt, nr. 9 Kasserer: Judy Nilausen, nr. 66 Sekretær: Anette Bjørnholt, nr. 60 Medlem: Henrik Andersen, nr. 21B Ansvarsområder Bestyrelsen har besluttet at inddele arbejdet i ansvarsområder, som ses nedenfor. Har man henvendelser, bør man derfor orientere sig og henvende sig direkte til det bestyrelsesmedlem, […]