Referat fra generalforsamling 2020

Generalforsamling i G/F Dalstrøget Tirsdag d. 16. juni 2020 1. Valg af dirigent Niclas Jørgensen blev valgt, og oplyste at der var 36 stemmer. 2. Valg af referent og to stemmetællere Anette Bjørnholt blev valgt som referent Lone og Berith blev valgt som stemmetællere 3. Bestyrelsens årsberetning Formand Torben Henriksen fremlagde årsberetningen for 2019. Der […]

Nyhedsbrev august 2020

Konstituering af bestyrelsen Formand: Hanne Ernov. nr. 76 Næstformand: Karsten Vigholt, nr. 9 Kasserer: Judy Nilausen, nr. 66 Sekretær: Anette Bjørnholt, nr. 60 Medlem: Henrik Andersen, nr. 21B Ansvarsområder Bestyrelsen har besluttet at inddele arbejdet i ansvarsområder, som ses nedenfor. Har man henvendelser, bør man derfor orientere sig og henvende sig direkte til det bestyrelsesmedlem, […]

Nyhedsbrev november 2019

N y h e d s b r e v. Velkommen til nye beboere i Dalstrøget.: 01.08.2019 overtog Frederik Møller og Alexandra Guldbrandsen nr. 26B, 01.10.2019 overtog Margit og Gert Vigholt nr. 6A. 01.10.2019 overtog Hanne Tofteng nr. 18A. 01.10.2019 overtog Anja Arrild nr. 30A. Bestyrelsen vil hermed gerne byde de nye beboer velkommen i […]

Invitation til sommerfest 31. august

Så er der gået et år siden vi havde vores 30 års jubilæums-sommerfest, hvor vi havde rekordtilmelding med 66 personer. Bestyrelsen håber, at lige så mange vil støtte op omkring vores sommerfest. Her er der rig mulighed for, at alle kan hilse på hinanden og hygge os i hinandens selskab.   Sommerfesten afholdes i grundejerforeningens telt […]

Invitation til Sankt Hans

Invitation til Sankt Hans – Grundejerforening ”Dalstrøget”  Grundejerforeningen ”Dalstrøget” inviterer alle grundejere og andelsboligejere til Sankt Hans fest søndag d. 23. juni 2019 ved fodboldbanen (syd for Dalstrøget). Du er også velkommen til at tage dine gode venner med til Sankt Hans. Kl. 17.45-18.15: Grillen tændes op. Kl. ca. 18.15:  F Æ L L E S S P […]