Privatlivspolitik for Grundejerforeningen

For at kunne leve op til persondataforordningens bestemmelser, har bestyrelsen udarbejdet en privatlivspolitik. Det har bl.a. betydet, at vi har ændret lidt i, hvordan vi udsender nyheder til medlemmer, da abonnementsdelen her på hjemmesiden ophører. Vil man læse privatlivspolitikken, så kan den findes på dette link: Privatlivspolitik (findes også i menuen under “Om foreningen”)

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Så er det efterhånden blevet tid til årets generalforsamling. Som tidligere år afholdes den i Aktivitetshuset på Møllevej 11. Det bliver i år torsdag den 15. marts kl. 1930. Dagsorden er som flg.: Valg af dirigent. Valg af referent og 2 stemmetællere. Bestyrelsens årsberetning. Fremlæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse. * Indkomne forslag. * […]

Hvem har vintertjansen?

Køge Kommune har i november måned udsendt pjecen ”Din vintertjans…”. Denne pjece beskriver ganske fint hvem der har ansvaret for vintertjansen og hvad man skal gøre. Pjecen kan også findes på Køge Kommunes hjemmeside: Link til pjece Bestyrelsen har indgået en aftale med CC Vækst – de samme som sidste år – med hensyn til saltning […]

Projekt Nabohjælp

I forlængelse af bestyrelsens lille ”informationsrunde” vedr. nabohjælp, er der blevet opsat skilte ved indkørslen til Dalstrøget samt ved den sydvestlige indgang til bebyggelsen. Til nye beboere og andre som vi ikke har været i kontakt med i denne forbindelse, skal der også lyde en opfordring om at klikke sig ind på www.nabohjælp.dk og tilmelde […]

Generalforsamlingen 2018

Den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Dalstrøget, bliver afholdt torsdag den 15. marts 2018 kl. 1930 (husk at sætte kryds i kalenderen). Som de foregående år bliver den afholdt i Aktivitetshuset på Møllevej 11. Nærmere følger med selve indkaldelsen, når vi nærmer os datoen. Bemærk i øvrigt, at hvis man ønsker et forslag behandlet på generalforsamlingen, […]

Legepladsen

Den opmærksomme beboer har nok lagt mærke til, at enkelte legeredskaber på vores legeplads er blevet taget ned. Det er alene sket af sikkerhedsmæssige hensyn, da nogle stolper var ved at rådne væk. Evt. genetablering afventer pt. en nærmere drøftelse.

Sommerfest 2017

Som tidligere varslet, så er det efterhånden blevet tid til at afholde årets sommerfest i Dalstrøget, lørdag den 26. august. Arrangementet afholdes i grundejerforeningens telt, der i år opsættes på parkeringspladsen i den nordlige ende af Dalstrøget. Der vil være tændt op i grillen fra kl. 1800, så der bliver mulighed for at tilberede medbragt […]

“Oprydning” i Dalstrøget

Som nogen har bemærket, så har vi for nylig fået fældet nogle af træerne i bebyggelsen. Træerne der er blevet fjernet stod i områderne overfor nr. 26A og 58. Træerne var noget sølle, grundet dårlige vækstvilkår, og det blev derfor besluttet at fjerne dem, istedet for at forsøge at udskifte dem. Hullerne i SF-belægningen vil […]

Skt. Hans aften

Til overraskelse for de færreste finder Skt. Hans sted fredag den 23. juni 2017 – og ligesom andre år vil bestyrelsen sørge for, at bålet ved legepladsen bliver tændt på denne dato. Så tag mad og drikke med ud i det grønne og nyd det i selskab med dine naboer. Vi tænder op i grillen, […]